PAJISJET

Ne ofrojmë shërbime të specializuara dhe përvojë të gjerë për të ofruar diagnozë dhe monitorim të saktë të çrregullimeve hematologjike, duke përfshirë AML, CLL, MM dhe të tjera.

Kimia Klinikike

Imunologji

Hematologji

Elektroforezat

Urologji

Elektroforezat

Urologji

Biologji molekulare

Alergologjia / Intolerancat

Biologji molekulare

Alergjia

Koagulimi

Mikrobiologji

Imazheri

Mikrobiologji

Imazheri

Kardiologji

Denstitometria

Kardiologji

Denstitometria