COBAS® E411

Analizatori Cobas e 411 është një plotësisht i automatizuar dhe përdor një teknologji të patentuar të ECL për analizat imunologjike.

Është projektuar për analizim sasior edhe cilësor, për një gamë të gjerë testesh (përfshirë aneminë, treguesit kockorë, markuesit kardiak dhe tumoralë, fertilitetin/hormonet dhe sëmundjet infektive).

Ky analizator paraqet një qëndrueshmëri të madhe dhe një besueshmëri të lartë të sistemit, më më shumë se 25,000 analizatorë të instaluar në mbarë botën.

Instrumenti ka një kapacitet përpunimi mostrash deri në 88 testesh për orë.