OFERTA

KONTROLLI I HEPATITEVE
 1. ALT (SGPT)
 2.  AST (SGOT)
 3. Bilirubina Direkte (DBIL)
 4. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 5. Bilirubina Totale (TBIL)
 6. Antigeni Siperfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
 7. Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit A (Anti HAV)
 8. Virusi i Hepatitit A, IgM (Anti HAV IgM)
 9. Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit C (Anti HCV)
 10. Anti HBc IgM
 11. Anti HBe
 12. Anti HBc Totale
 13. HBeAg

ÇMIMI: 17’100 lekë 6’900 lekë

PAKETA BAZË (SST)
 1. Neisseria Gonorrhoeae
 2. Mycoplasma Hominis
 3. Ureaplasma Urealyticum-SV
 4. Sekrecion Vaginal
 5. Sekrecion Uretral
 6. HIV
 7. Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
 8. Chlamydia Trachomatis
 9. Herpes Simplex Virus Tipi 2 (IgG)
 10. Herpes Simplex Virus Tipi 2 (IgM)

ÇMIMI: 16’700 lekë 11000 lekë

PAKETA SST ME 10 ELEMENTE ME PCR
 1. Chlamydia Trachomatis (CT)
 2. Neisseria Gonorrhoeae (NG)
 3. Trichomonas Vaginalis (TV)
 4. Mycoplasma Genitalium (MG)
 5. Treponema Pallidum (syphilis ) (TP)
 6. Herpes Simplex Virus 1 (HSV1)
 7. Herpes Simplex Virus 2 (HSV2)
 8. Haemophilus Ducreyi (HD)
 9. Mycoplasma Hominis (MH)
 10. Ureaplasma Urealyticum (UU)

ÇMIMI: 21’000 lekë 17’000 lekë

MARKUESIT TUMORALË PËR FEMRA:
 1. PAP TEST
 2. CEA
 3. CA 15-3
 4. CA 19-9

ÇMIMI: 10’000 lekë 6.900 lekë

MARKUESIT TUMORALË PËR MESHKUJ:
 1. F-PSA
 2. PSA
 3. CEA
 4. CA 19-9

ÇMIMI: 9’000 lekë 5.900 lekë

PAKETA E KONTROLLIT PËR ARTERIOSKLEROZËN:
 1. CHOL (Kolesteroli)
 2. Trigliceridet
 3. Lipoproteina me densitet të lartë (HDL)
 4. Lipoproteina me densitet të ulët (LDL)
 5. Lipoproteina me densitet shume të ulët (VLDL)
 6. Raporti Kolesterol/HDL
 7. Raporti LDL/HDL
 8. Vitamina B12
 9. Acidi Folik
 10. Homocysteina

ÇMIMI: 10.200 lekë 6.900 lekë

MOSHA NËPËRMJET VLERËSIMIT HORMONAL (ANTI -AGE)
 1. E2 (Estradiol)
 2. FSH ( Hormoni Folikulo Stimulues)
 3. LH ( Hormoni Luteinizues)
 4. DHEA-S
 5. IgF-1
 6. TSH (Hormoni Stimulues i Tiroides)

ÇMIMI: 11.000 lekë 6.900 lekë

KONTROLLI I DIABETIT:
 1. Glicemia
 2. HbA1c ( Hemoglobina e Glukozuar)
 3. Insulina
 4. C-PEPTIDE
 5. UREA
 6. Kreatinina
 7. Microalbumina

ÇMIMI: 8’600 lekë 4.900 lekë

PAKETA VIRILIZIMI (TENDENCA PËR MASKULINIZIM)
 1. TESTO (Testosteroni)
 2. SHBG (Globulina Lidhëse e Hormoneve Seksuale)
 3. DHT (Dihydrotestosterone)
 4. AMH ( Hormoni Anti Mullerian)
 5. Androstenedione (D4 ANDRO)

ÇMIMI: 14’800 lekë 9.900 lekë

CHECK UP BAZË:
 1.  Ekzaminimi gjakut komplet
 2. Ekzaminimi i urinës komplet
 3. Sedimenti
 4. Glicemia
 5. Kolesteroli
 6. Trigliceridet
 7. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 8.  Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 9. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 10. Raporti kolesterol / HDL
 11. Raporti LDL / HDL
 12. Fosfolipidet
 13. ALT (SGPT)
 14. AST (SGOT)
 15. Bilirubina direkte (DBIL)
 16. Bilirubina indirekte (IBIL)
 17. Bilirubina totali (TBIL)
 18. Kreatinina
 19. Urea (Azotemia)
 20. Acidi urik
 21. FIT ( Testi Imunokimik Fekakl)

ÇMIMI: 6’700 lekë 2’800 lekë

KONTROLLI I DIABETIT:
 1. Glicemia
 2.  Glicemia 2 orë pas marrjes së Glukozës
 3. HbA1c

ÇMIMI: 1’800 lekë 1.000 lekë

KONTROLLI I APARATIT TRETËS:
 1. Ca 72-4
 2. Ca 19-9
 3. Helicobacter Pylori IgA
 4. Helicobacter Pylori IgG
 5. FIT (Testi Imunokimik Fekal)
 6. Lambia Intestinalis (Feçe Parazit)
 7. Calprotectina në Feçe

ÇMIMI: 15’800 lekë
11.700 lekë

KONTROLLI I PARATIROIDES:
 1. Parathormoni (PTH)
 2. Vitamina D (25-OH-VD)
 3. Kalciumi total
 4. Fosfori

ÇMIMI: 5’800 lekë 4.900 lekë

KONTROLLI I TIROIDES:
 1. Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 2. Thyroxina e Lirë (FT4)
 3. Triiodthyronina e Lirë (FT3)

ÇMIMI: 4’500 lekë 3.200 lekë

KONTROLLI I PLOTË I TIROIDES:
 1. Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 2. Thyroxina e Lirë (FT4)
 3. Triiodthyronina e Lirë (FT3)
 4. Thyroglobulina (TG)
 5. Antikorpet e Thyroglobulinës (Anti TG)
 6. Antikorpet e Thyreoperoksidazës (Anti TPO)

ÇMIMI: 10’500 lekë 5.900 lekë

KONTROLLI I YNDYRNAVE:
 1. Kolesteroli
 2. Trigliceridet
 3. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 4. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 5. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 6. Fosfolipidet
 7. Apolipoproteina B
 8. Apo A-1 Lipoprotein
 9. Lipoproteina A LP(a)

ÇMIMI: 6’700 lekë 3’900 lekë

KONTROLLI I TENSIONIT ARTERIAL:
 1.  Ekzaminimi gjakut komplet
 2. Ekzaminimi i urinës komplet
 3. Sedimenti
 4. Glicemia
 5. Kolesteroli
 6. Trigliceridet
 7. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 8. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 9. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 10. Raporti kolesterol / HDL
 11. Raporti LDL / HDL
 12. Fosfolipidet
 13. ALT (SGPT)
 14. AST (SGOT)
 15. Bilirubina direkte (DBIL)
 16. Bilirubina indirekte (IBIL)
 17. Bilirubina totali (TBIL)
 18. GGT
 19. Fosfataza Alkaline
 20. Kreatinina
 21. Urea (Azotemia)
 22. Acidi urik
 23. Kalciumi i jonizuar (Ca++)
 24. Kaliumi (K+)
 25. Natriumi (Na+)
 26. Aktiviteti i Renicës (PRA)
 27. Aldosteroni
 28. Kortizoli
 29. VMA / Urinë 24h
 30. Metanefrinat / Urinë 24h
 31. Katekolaminat / Urinë 24h

ÇMIMI: 25.100 lekë 15.900 lekë

KONTROLLI PËR FËMIJËT 1:
 1. Ekzaminimi gjakut komplet
 2. Sediment
 3. ALT (SGPT)
 4. AST (SGOT)
 5. Bilirubina Direkte (DBIL)
 6. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 7. Bilirubina Totali (TBIL)
 8. Azotemi
 9. Kreatinemi
 10. Glicemi
 11. Ferritine
 12. Vitamine D

ÇMIMI: 7’100 lekë 3.500 lekë

KONTROLLI PËR FËMIJËT 2:
 1. Ekzaminimi gjakut komplet
 2. Ekzaminimi i urinës komplet
 3. Proteina C Reaktive (PCR)
 4. Antistreptolizina O (ASLO)
 5. Sideremia
 6. Ferritina
 7. ALT (SGPT)
 8. AST (SGOT)
 9. Bilirubina Direkte (DBIL)
 10. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 11. Bilirubina Totali (TBIL)
 12. Glicemia
 13. Urea (Azotemia)
 14. Kreatinina
 15. Feçe parazit

ÇMIMI: 8’200 lekë 5.400 lekë

KONTROLLI I ANEMISË:
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Sideremia
 3. Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
 4. Transferina
 5. Transferina e Saturuar
 6. Ceruloplasmina
 7. Elektroforeza e Hemoglobinës
 8. Ferritina
 9. Vitamina F12
 10. Acidi Folik

ÇMIMI: 13’600 lekë 8’900 lekë

KONTROLL I PLOTË LABORATORIK:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL
12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 Proteina C Reaktive (PCR)
24 Kreatinfosfokinaza (CPK)
25 Laktate Dehydrogenaza (LDH )
26 Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
27 Thyroxina e Lirë (FT4)
28 Triiodthyronina e Lirë (FT3)
29 Kalciumi i jonizuar (Ca++)

30 Kalciumi total (Ca+)
31 Natriumi (Na+)
32 Kaliumi (K+)
33 Magnezi (Mg)
34 Fosfori (P)
35 Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
36 Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit C (Anti HCV)
37 HIV
38 Ferritina
39 Sideremia
40 Vitamina B12
41 Vitamina D (25-OH-VD)
42 Acidi Folik
43 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
44 PSA (për meshkuj)
45 PAP-TEST (për femra)

ÇMIMI: 34’900 lekë 19,900 lekë

KONTROLLI PËR MESHKUJ 40+
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 3. Sedimenti
 4. Glicemia
 5. Kolesteroli
 6. Trigliceridet
 7. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 8. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 9. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 10. RAPORTI Kolesterol/HDL
 11. RAPORTI LDL/HDL
 12. Fosfolipidet
 13. ALT (SGPT)
 14. AST (SGOT)
 15. Bilirubina Direkte (DBIL)
 16. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 17. Bilirubina Totali (TBIL)
 18. GGT
 19. Fosfataza Alkaline
 20. Kreatinina
 21. Urea (Azotemia)
 22. Acidi Urik
 23. FIT (Testi Imunokimik Fekal)
 24. Sideremia
 25. Ferritina
 26. Antigeni prostatik specifik (PSA)

ÇMIMI: 11’900 lekë 8.300 lekë

KONTROLLI I OSTEOPOROZËS:
 1. Kalciumi Total (Ca)
 2. Fosfataza Alkaline Kockore (BAP)
 3. Fosfori (Ph)
 4. Parathormoni (PTH)
 5. Osteokalcina
 6. Beta CROSSLAP
 7. Vitamina D (25-OH-VD)

ÇMIMI: 14’800 lekë 9’900 lekë

KONTROLLI PËR REUMATIZMËN:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Sedimenti
3 Proteina C Reaktive (PCR)
4 Faktori Reumatoid (RF)
5 Fibrinogjeni
6 Antistreptolizina O (ASLO)
7 C3 Complement
8 C4 Complement
9 Antikorpet Anti Nuklear (ANA)
10 Anti ENA
11 ds-DNA
12 Anti CCP IgG

ÇMIMI: 19‘700 lekë 13’500 lekë

KONTROLLI PËR FEMRA 40+
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 3. Sedimenti
 4. Glicemia
 5. Kolesteroli
 6. Trigliceridet
 7. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 8. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 9. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 10. RAPORTI Kolesterol/HDL
 11. RAPORTI LDL/HDL
 12. Fosfolipidet
 13. ALT (SGPT)
 14. AST (SGOT)
 15. Bilirubina Direkte (DBIL)
 16. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 17. Bilirubina Totali (TBIL)
 18. GGT
 19. Fosfataza Alkaline
 20. Kreatinina
 21. Urea (Azotemia)
 22. Acidi Urik
 23. FIT (Testi Imunokimik Fekal)
 24. Sideremia
 25. Ferritina
 26. PAP-TEST

ÇMIMI: 12’900 lekë 8’900 lekë

KONTROLLI HORMONAL TEK FEMRAT (FERTILITETI):
 1. Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 2. Thyroksine (T4)
 3. Triiodothyronina (T3)
 4. Estradioli (E2)
 5. Progresteroni (PGR)
 6. Hormoni Folikulo Stimulues (FSH)
 7. Hormoni Luteinizues (LH)
 8. Prolaktina (PRL)
 9. Hormoni Anti Mullerian (AMH)

ÇMIMI: 18’000 lekë 13’900 lekë

Check Up & Ekografi

KONTROLLI PËR FEMRA MBI 40 VJEÇ + EKO GJIRI:
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 3. Sedimenti
 4. FIT (Testi Imunokimik Fekal)
 5. Glicemia
 6. Kolesteroli
 7. Trigliceridet
 8. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 9. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 10. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 11. RAPORTI Kolesterol/HDL
 12. RAPORTI LDL/HDL
 13. Fosfolipidet
 14. ALT (SGPT)
 15. AST (SGOT)
 16. Bilirubina Direkte (DBIL)
 17. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 18. Bilirubina Totali (TBIL)
 19. GGT
 20. Fosfataza Alkaline
 21. Kreatinina
 22. Urea (Azotemia)
 23. Acidi Urik
 24. Sideremia
 25. Ferritina
 26. Pap Test

ÇMIMI: 16’400 lekë 11’900 lekë

KONTROLLI PËR FËMIJËT + EKO ABDOMINALE:
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 3. Proteina C Reaktive (PCR)
 4. Antistreptolizina O (ASLO)
 5. Sideremia
 6. Ferritina
 7. ALT (SGPT)
 8. AST (SGOT)
 9. Bilirubina Direkte (DBIL)
 10. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 11. Bilirubina Totali (TBIL)
 12. Glicemia
 13. Urea (Azotemia)
 14. Kreatinina
 15. Feçe Parazit

EKO ABDOMINALE

ÇMIMI: 11’700 lekë 8’400 lekë

PAKETA PEDRIATIKE:
 1. Eko Transfontanelare
 2. Eko e Artikulacionit Koksofemoral
 3. Eko Abdominale

ÇMIMI: 11’500 lekë 9’000 lekë

KONTROLLI MESHKUJ MBI 40 VJEÇ + EKO ABDOMINALE:
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet
 3. Sedimenti
 4. Glicemia
 5. Kolesteroli
 6. Trigliceridet
 7. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 8. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 9. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 10. RAPORTI Kolesterol/HDL
 11. RAPORTI LDL/HDL
 12. Fosfolipidet
 13. ALT (SGPT)
 14. AST (SGOT)
 15. Bilirubina Direkte (DBIL)
 16. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 17. Bilirubina Totali (TBIL)
 18. GGT
 19. Fosfataza Alkaline
 20. Kreatinina
 21. Urea (Azotemia)
 22. Acidi Urik
 23. FIT (Testi Imunokimik Fekal)
 24. Sideremia
 25. Ferritina
 26. Antigeni Prostatik Specifik (PSA)

ÇMIMI: 15’400 lekë 11’400 lekë

KONTROLLI I TIROIDES + EKO E TIROIDES:
 1. Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
 2. Thyroksina (T4)
 3. Triodothyronina (T3)

EKO E TIROIDES

ÇMIMI: 8’000 lekë 6’200 lekë

CHECK UP BAZË + EKO ABDOMINALE
 1. Ekzaminimi i Gjakut Komplet 2
 2. Ekzaminimi i Urinës Komplet 3
 3. Sedimenti
 4. Glicemia
 5. Kolesteroli
 6. Trigliceridet
 7. Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
 8. Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
 9. Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
 10. RAPORTI Kolesterol/HDL
 11. RAPORTI LDL/HDL
 12. Fosfolipidet
 13. ALT (SGPT)
 14. AST (SGOT)
 15. Bilirubina Direkte (DBIL)
 16. Bilirubina Indirekte (IBIL)
 17. Bilirubina Totali (TBIL)
 18. GGT
 19. Fosfataza Alkaline
 20. Kreatinina
 21. Urea (Azotemia)
 22. Acidi Urik
 23. FIT (Testi Imunokimik Fekal)

EKO ABDOMINALE

ÇMIMI: 11’000 lekë 6’800 lekë

Vitaminat dhe Mineralet

Testimi bazë i Vitaminave
 1. Vitamina B12
 2. Acidi Folik (Vitamina B9)
 3. Vitamina D (25-OH-VD)
 4. Kalciumi Total (Ca)
 5. Magnezi (Mg)
 6. Fosfori (Ph)
 7. Gjak komplet
 8. Sediment
 9. Glicemi
 10. Sideremi

ÇMIMI: 9’400 lekë 6’500 lekë

Vitaminat dhe Mineralet
 1. Vitamina A
 2. Vitamina B2
 3. Vitamina B6
 4. Acidi Folik (Vitamina B9)
 5. Vitamina B12
 6. Vitamina C
 7. Vitamina D (25-OH-VD)
 8. Vitamina E
 9. Kalciumi Total (Ca)
 10. Magnezi (Mg)
 11. Fosfori (Ph)
 12. Selenium
 13. Gjak komplet
 14. Sediment
 15. Glicemi
 16. Sideremi

ÇMIMI: 32’500 lekë 23’000 lekë