OFERTA

KONTROLLI I DIABETIT:
1 Glicemia
2 Glicemia 2 orë pas marrjes së
3 Glukozës
4 HbA1c

ÇMIMI: 1’800 lekë 1.000 lekë

KONTROLLI I APARATIT TRETËS:

1 Ca 72-4
2 Ca 19-9
3 Helicobacter Pylori IgA
4 Helicobacter Pylori IgG
5 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
6 Lambia Intestinalis (Feçe Parazit)
7 Calprotectina në Feçe

ÇMIMI: 15’800 lekë
11.700 lekë

KONTROLLI I PARATIROIDES:

1 Parathormoni (PTH)
2 Vitamina D (25-OH-VD)
3 Kalciumi total
4 Fosfori

ÇMIMI: 5’600 lekë 4.900 lekë

KONTROLLI I TENSIONIT ARTERIAL:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 Kalciumi i jonizuar (Ca++)
24 Kaliumi (K+)
25 Natriumi (Na+)
26 Aktiviteti Reniçës (PRA)
27 Aldosteroni
28 Kortizoli
29 VMA/Urinë 24h
30 Metanefrinat/Urinë 24h
31 Katekolaminat/Urinë 24h

ÇMIMI: 25.900 lekë 15.900 lekë

PAKETA BAZË (SST)

1 Neisseria Gonorrhoeae
2 Mycoplasma Hominis
3 Ureaplasma Urealyticum-SV
4 Herpes Simplex Virus Tipi 2 (IgG , igM)
5 Sekrecion Vaginal
6 Sekrecion Uretral
7 HIV
8 Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
9 Chlamydia Trachomatis

ÇMIMI: 17’900 lekë 9’900 lekë

CHECK UP BAZË + EKO ABDOMINALE:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL
12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 FIT (Testi Imunokimik Fekal)

ÇMIMI: 11’000 lekë 6’800 lekë

KONTROLLI I TIROIDES + EKO E TIROIDES:

1 Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
2 Thyroksina (T4)
3 Triiodothyronina (T3)

ÇMIMI: 8’000 lekë 6’200 lekë

KONTROLLI I TIROIDES:

1 Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
2 Thyroxina e Lirë (FT4)
3 Triiodthyronina e Lirë (FT3)

ÇMIMI: 4’500 lekë 3.200 lekë

KONTROLLI I PLOTË I TIROIDES:

1 Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
2 Thyroxina e Lirë (FT4)
3 Triiodthyronina e Lirë (FT3)
4 Thyroglobulina (TG)
5 Antikorpet e Thyroglobulinës (Anti TG)
6 Antikorpet e Thyreoperoksidazës (Anti TPO
)

ÇMIMI: 10’500 lekë 5.900 lekë

KONTROLLI PËR FËMIJËT:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Proteina C Reaktive (PCR)
4 Antistreptolizina O (ASLO)
5 Sideremia
6 Ferritina
7 ALT (SGPT)
9 AST (SGOT)
10 Bilirubina Direkte (DBIL)
11 Bilirubina Indirekte (IBIL)
12 Bilirubina Totali (TBIL)
13 Glicemia
14 Urea (Azotemia)
15 Kreatinina
16 Feçe Parazit

ÇMIMI: 8’200 lekë 5.400 lekë

KONTROLLI I ANEMISË:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Sideremia
3 Aftësia Lidhëse e Hekurit (TIBC)
4 Transferina
5 Transferina e Saturuar
6 Ceruloplasmina
7 Elektroforeza e Hemoglobinës
8 Ferritina
9 Vitamina F12
10 Acidi Folik

ÇMIMI: 13’600 lekë 8’900 lekë

PAKETA 1 SST me PCR:

1 Chlamydia Trachomatis
2 Mycoplasma Genitalum
3 Mycoplasma Hominis
4 Ureaplasma (Parvum & Urealiticum)

ÇMIMI: 16’000 lekë 11’000 lekë

KONTROLLI PËR FËMIJËT +EKO ABDOMINALE:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Proteina C Reaktive (PCR)
4 Antistreptolizina O (ASLO)
5 Sideremia
6 Ferritina
7 ALT (SGPT)
8 AST (SGOT)
9 Bilirubina Direkte (DBIL)
10 Bilirubina Indirekte (IBIL)
11 Bilirubina Totali (TBIL)
12 Glicemia
13 Urea (Azotemia)
14 Kreatinina
15 FIT (Testi Imunokimik Fekal)

ÇMIMI: 11’700 lekë 8’400 lekë

PAKETA PEDRIATIKE:

1 Eko Transfontanelare
2 Eko e Artikulacionit Koksofemoral
3 Eko Abdominale

ÇMIMI: 11’500 lekë 9’000 lekë

KONTROLLI I YNDYRNAVE:

1 Kolesteroli
2 Trigliceridet
3 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
4 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
5 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
6 Fosfolipidet
7 Apolipoproteina B
8 Apo A-1 Lipoprotein
9 Lipoproteina A LP(a)

ÇMIMI: 6’700 lekë 3’900 lekë

KONTROLLI PËR MESHKUJ 40+

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL
12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
24 Sideremia
25 Ferritina
26 Antigeni prostatik specifik (PSA)

ÇMIMI: 11’900 lekë 8.300 lekë

KONTROLLI PËR FEMRA 40+

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL
12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
24 Sideremia
25 Ferritina
26 PAP-TEST

ÇMIMI: 12’900 lekë 8’900 lekë

KONTROLLI I OSTEOPOROZËS:

1 Kalciumi Total (Ca)
2 Fosfataza Alkaline Kockore (BAP)
3 Fosfori (Ph)
4 Parathormoni (PTH)
5 Osteokalcina
6 Beta CROSSLAP
7 Vitamina D (25-OH-VD)

ÇMIMI: 15’300 lekë 9’900 lekë

PAKETA 2 SST me PCR

1 Chlamydia Trachomatis
2 Mycoplasma Genitalum
3 Mycoplasma Hominis
4 Ureaplasma (Parvum & Urealiticum)
5 Trichomonas Veginalis
6 Neisseria Gonorrhoeae

ÇMIMI: 22’000 lekë 16’000 lekë

KONTROLLI MESHKUJ MBI 40 VJEÇ + EKO ABDOMINALE:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL
12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
24 Sideremia
25 Ferritina
26 Antigeni Prostatik Specifik (PSA)

ÇMIMI: 15’400 lekë 11’400 lekë

KONTROLLI PËR FEMRA MBI 40 VJEÇ + EKO GJIRI:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
5 Glicemia
6 Kolesteroli
7 Trigliceridet
8 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
9 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
10 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
11 RAPORTI Kolesterol/HDL
12 RAPORTI LDL/HDL
13 Fosfolipidet
14 ALT (SGPT)
15 AST (SGOT)
16 Bilirubina Direkte (DBIL)
17 Bilirubina Indirekte (IBIL)
18 Bilirubina Totali (TBIL)
19 GGT
20 Fosfataza Alkaline
21 Kreatinina
22 Urea (Azotemia)
23 Acidi Urik
24 Sideremia
25 Ferritina
26 Pap Test

ÇMIMI: 16’400 lekë 11’900 lekë

KONTROLLI PËR REUMATIZMËN:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Sedimenti
3 Proteina C Reaktive (PCR)
4 Faktori Reumatoid (RF)
5 Fibrinogjeni
6 Antistreptolizina O (ASLO)
7 C3 Complement
8 C4 Complement
9 Antikorpet Anti Nuklear (ANA)
10 Anti ENA
11 ds-DNA
12 Anti CCP IgG

ÇMIMI: 19‘700 lekë 13’500 lekë

KONTROLLI HORMONAL TEK FEMRAT (FERTILITETI):

1 Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
2 Thyroksine (T4)
3 Triiodothyronina (T3)
4 Estradioli (E2)
5 Progresteroni (PGR)
6 Hormoni Folikulo Stimulues (FSH)
7 Hormoni Luteinizues (LH)
8 Prolaktina (PRL)
9 Hormoni Anti Mullerian (AMH)

ÇMIMI: 18’000 lekë 13’900 lekë

KONTROLL I PLOTË LABORATORIK:

1 Ekzaminimi i Gjakut Komplet
2 Ekzaminimi i Urinës Komplet
3 Sedimenti
4 Glicemia
5 Kolesteroli
6 Trigliceridet
7 Lipoproteinat me densitet të lartë (HDL)
8 Lipoproteinat me densitet të ulët (LDL)
9 Lipoproteinat me densitet shumë të ulët (VLDL)
10 RAPORTI Kolesterol/HDL
11 RAPORTI LDL/HDL
12 Fosfolipidet
13 ALT (SGPT)
14 AST (SGOT)
15 Bilirubina Direkte (DBIL)
16 Bilirubina Indirekte (IBIL)
17 Bilirubina Totali (TBIL)
18 GGT
19 Fosfataza Alkaline
20 Kreatinina
21 Urea (Azotemia)
22 Acidi Urik
23 Proteina C Reaktive (PCR)
24 Kreatinfosfokinaza (CPK)
25 Laktate Dehydrogenaza (LDH )
26 Hormoni Stimulues i Tiroides (TSH)
27 Thyroxina e Lirë (FT4)
28 Triiodthyronina e Lirë (FT3)
29 Kalciumi i jonizuar (Ca++)

30 Kalciumi total (Ca+)
31 Natriumi (Na+)
32 Kaliumi (K+)
33 Magnezi (Mg)
34 Fosfori (P)
35 Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
36 Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit C (Anti HCV)
37 HIV
38 Ferritina
39 Sideremia
40 Vitamina B12
41 Vitamina D (25-OH-VD)
42 Acidi Folik
43 FIT (Testi Imunokimik Fekal)
44 PSA (për meshkuj)
45 PAP-TEST (për femra)  

ÇMIMI: 34’900 lekë 19,900 lekë

KONTROLLI I HEPATITEVE

1 ALT (SGPT)
2 AST (SGOT)
3 Bilirubina Direkte (DBIL)
4 Bilirubina Indirekte (IBIL)
5 Bilirubina Totale (TBIL)
6 Antigeni Sipërfaqësor i Hepatitit B (HBsAg)
7 Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit A (Anti HAV)
8 Virusi i Hepatitit A, IgM (Anti HAV IgM)
9 Antitrupat ndaj Virusit të Hepatitit C (Anti HCV)
10 Anti HBc IgM
11 Anti HBe
12 Anti HBc Totale
13 HBeAg

ÇMIMI: 17’500 lekë 6’900 lekë

MARKUESIT TUMORALË PËR FEMRA:

1 PAP TEST
2 CEA

3 CA 15-3
4 CA 19-9

ÇMIMI: 10’000 lekë 6.900 lekë

MARKUESIT TUMORALË PËR MESHKUJ:

1 PSA
2 F-PSA
3 CEA
4 CA 19-9

ÇMIMI: 9’000 lekë 5.900 lekë