DRG HYBRID XL

Kombimin i analizimit të testeve të kimisë klinike dhe atyre hormonale në një analizator plotësisht të automatizuar.

Aparati ofron një gamë të gjerë të testeve biokimike dhe atyre hormonale (përfshirë ato imunologjike). Analizat hormonale realizohen përmes metodës ELISA. Menuja me një gamë të gjërë analizash përfshin parametra rutinë dhe teste specifike. Paneli i testeve përfshin specialitetet e gjinekologjisë, endokrinologjisë, diagnostikës së tiroideve, hipertensionin, metabolizmit të hekurit, kontrollit të diabetit dhe koagulimit.

Instrumenti proceson deri në 40 teste të ndryshme apo të njëjta në një run.