COBAS® C 111

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm.

Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Instrumenti shfaq një besueshmëri maksimale në rezultatet e marra dhe ka një konsum minimal reagentesh. Aparati është shumë i lehtë në përdorim falë ekranit të tij me prekje dhe programit shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal. C111 përmban deri në 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash në bord.

Mund të analizojë serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.

Intrumenti ka një kapacitet përpunimi mostrash deri në 100 tetse për orë.