SYSMEX XN-1500

Gjithcka në një analizator të vetëm. Sysmex XN-1500 përfaqëson kombinimin ideal për laboratorët me fluks të lartë pune.

Ky analizator mat parametrat e gjakut komplet, bën përgatitjen automatikisht të lamave përfshirë ngjyrimin dhe tharjen sipas përcaktimeve dhe rregullave të laboratorit.

Përgatitja e lamave është plotësisht e automatizuar dhe ndërhyrja e teknicienit është minimale. Hapja e lamës me një shtresë qelizore jep një pamje të shkëlqyer, duke ofruar një mundësi për diagnostikim të lehtë dhe të shpejtë përmes mikroskopisë.

XN-1500 analizon deri në 100 mostra gjaku në orë si dhe pregatit deri në 30 lama në orë.