SYSMEX UC 1000

Përfaqëson instrumentin më të vogël Sysmex për testimin kimik të urinës përfshirë dhe proteinat.

UC-1000 integrohet në rrjedhën e punës për analizimin e urinës në shumë mënyra.

Teknologjia e UC-1000 ndihmon për të minimizuar ndikimet negative në procesin e matjes dhe për të siguruar rezultate të qëndrueshme. Rezultatet janë të menjëhershme ku analiza zgjat më pak se 1 minutë. Aparati ka një kapacitet procesimi mostrash deri në 480 testesh/orë.