ORTHO® Workstation Blood Transfusion System

Testi më kompakt dhe i besueshëm i përcaktimit të grupeve të gjakut.

ORTHO Workstation është i vetmi sistem kompakt i testimit të gjakut me teknologjinë e besueshme ORTHO BioVue® System të aglutinimit të kolonës (CAT) për procesimin e gjakut, me një siguri të lartë.

Nga përcaktimi i grupeve të gjakut dhe ekzaminimi i antitrupave deri te titrat, ky analizator është krijuar për rezultate të sakta dhe të shpejta, në mënyrë që të mund ti ofrojmë pacientëve tanë një kujdes të cilësisë së lartë. Sepse çdo Test është një Jetë.