SHËRBIMET

DHE OFERTA

IMAZHERI

1. EKO ABDOMINALE

2. EKO GJIRI

3. EKO DOPPLER

4. EKO E INDEVE TË BUTA

5. EKO TRANSFONTANELARE

6. EKO E ARTIKULACIONIT KOKSOFEMORAL

7. EKO TESTIKULARE

8. EKO TRANSREKTALE

9. EKO TRANSVAGINALE

 

KARDIOLOGJI
1. EKOGRAFI E ZEMRËS

2. STRESS TEST (PROVA USHTRIMORE)

3. HOLTER RITMI

4. HOLTER TENSIONI

ANALIZAT

ANALIZAT

SKANERI

SKANERI

IMAZHERIA

IMAZHERIA

KARDIOLOGJIA

KARDIOLOGJIA

DESTINOMETRIA

DESTINOMETRIA

KARTA SANVITA

KARTA SANVITA

APLIKIM

PËR PUNË

APLIKIM

PËR PUNË

PYETËSOR

PYETËSOR