PYETËSOR

TE DHENA PERSONALE

 

SI E VLERËSONI SHPEJTËSINË E SHËRBIMIT NË LABORATOR?

  • *Jepni pikët nga 0 (shumë keq) në 5 (ekselent).
 

SHËRBIMET E LABORATORIT

 

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM

 

VERIFIKIMI