MINICAP SEBIA

Instrumenti MINICAP FLEX-PIERCING ofron fleksibilitet për laboratorët.

Instrumenti plotësisht i automatizuar plotëson nevojat e laboratorit duke siguruar ndarje të qarta dhe të sakta duke përdorur teknologjinë e elektroforezës kapilare. Ky instrument për elektroforezën i automatizuar me shumë parametra dhe kompakt, ofron një menu gjithëpërfshirëse për serumin dhe gjakun e plotë për testimin e proteinave, imunotipizimit, HbA1c, Hemoglobinës dhe CDT.

Intrumenti ka një kapacitet prej 20 mostrash/orë (proteinat), 8 mostra/orë (HbA1c dhe Hb) si dhe 10 mostra/orë (CD)