SYSMEX XN-550

Analizatori diferencial kompakt, Sysmex XN-550 kryen majten e automatizuar të mostrave duke përmirësuar produktivitetin e punës nëpërmjet funskionit të tij Rerun & Reflex dhe opsionin e ngarkimit të vazhdueshëm.

Ky model gjithashtu përmban një IPU të integruar dhe vihet në funksion nëpërmjet një ekrani me prekje kompakt dhe me ngjyra LCD.

XN-550 përfshin teknologjitë e njohura Sysmex të citometrisë së rrjedhës së fluorescencës, fokusimin hidrodinamik dhe metodën SLS pa cianid për përcaktimin e hemoglobinës. Gati për të ardhmen, mund të përmirësohet duke shtuar vlerat e reja klinike dhe të produktivitetit ose duke zgjedhur shërbime të mëtejshme profesionale bazuar në kërkesat e laboratorit.

Instrumenti proceson deri në 60 analizime gjaku komplet për orë.