RANDOX – RX DAYTONA PLUS

Analizator plotësisht i automatizuar me performancë të pakonkurrueshme.

Ky analizator përfshin gamën lider të analizave botërore. RX Daytona Plus kryen një gamë të gjerë të analizave të kimisë klinike të rutinës si dhe analiza më të veçanta, proteinat specifike, lipidet, medikamentet terapeutike, antioksidantët, testimet diabetike si dhe testimet veterinare.

RX daytona plus është një platformë plotësisht e automatizuar që ofron një nivel të lartë saktësie dhe besueshmërie duke kryer deri në 270 teste në orë.