SYSMEX UC 3500

Sysmex UC-3500, është një analizator plotësisht i automatizuar i analizimit të kimisë së urinës që ofron vlerë veçanërisht të lartë klinike.

Gjithë sekuenca, duke filluar nga aspirimi i mostrës, deri te krahasimi i ngjyrave dhe rezultati përfundimtar i rezultateve është plotësisht automatik. Përveç pesë parametrave të sistemit, 11 parametrat e stripit përfshijnë mikroalbuminën dhe kreatininën.

Falë sensorit të ri CMOS, pajisja dallon ngjyrat anormale midis RBCs dhe hemoglobinës dhe falë metodës së matjes së refraktometrisë, ajo gjithashtu ofron rezultate të sakta përsa i përket gravitetit specifik dhe turbullueshmërisë. Analizatori është gjithashtu i shpejtë dhe në gjendje të përpunojë 276 mostra në orë.