SYSMEX UF 4000

Instrumenti i diagnostikës së pjesës mikrobike të urinës përfaqëson një citometër plotësisht të automatizuar dhe është i konceptuar modular për një rrjedhë pune plotësisht të automatizuar të analizës së urinës.

Diferencimi i baktereve realizohet në më pak se një minutë. Instrumenti i bashkohet aparatit UC3500 duke i dhënë një diagnostikim të plotë nga ana kimike dhe mikrobike të urinës.

UF-4000 bazohet në teknologjinë e njohur globalisht të Sysmex-it, citometrisë së fluoreshencës (FFC) ku kjo teknologji hap rrugë të shumta diagnostikuese.

Rëndësia e mëtejshme diagnostike arrihet falë lazerit të ri blu, i cili siguron zbulim më të mirë të baktereve. Bakteret trajtohen më tej me reagentët të ngjyrosjes RFID, falë matjes dhe diferencimit më të saktë. Aparati ka një kapacitet përpunimi  mostrash deri në 80 testesh për orë.