COATRON A6 Plus – TECO INSTRUMENTS

Analizator gjerman plotësisht i automatizuar mat parametrat e kontrollit të koagulimit në gjak.

Modeli më i ri nga seria Coatron A, siguron një besueshmëri dhe saktësi të lartë në matjen e parametrave të koagulimit. Aparati është i përshtatur për laboratorë me fluks të lartë pune dhe siguron një optimizim të punës.