EXIAS e|1 Electrolyte Analyzer

Analizatori EXIAS e|1 është një elektrolitmetër i destinuar për matjet in vitro të Na +, K +, Cl-, Ca2 + si dhe pH dhe Hct, në gjakun total, serumin dhe plazmën.

Saktësia e lartë, lehtësia e përdorimit dhe sistemi pa nevojë mirëmbajtje nënvizojnë performancën funksionale dhe të jashtëzakonshme të këtij analizatori.