PRODIGY™ – General Electric HEALTHCARE

Sistemi DXA më i besueshëm, i sigurtë dhe i përhapur në botë.

Prodigy është një sistem me performancë të lartë, eficient dhe i besueshëm, me aftësi për të ofruar testimin e densitetit kockor dhe analizimin e kompozimit të trupit si dhe për të realizuar një gamë të gjërë aplikacionesh klinike.

Praktika mjekësore kërkon një aparaturë të besueshme burimi dhe absorbimi të rrezeve X për të realizuar densitometrinë dhe Prodigy e realizon mjaft mirë këtë madje me dozë mjaft të ulur rrezatimi. Mjeku mund të mbështet te Prodigy për të marë të dhëna të sakta për indet e buta dhe përbërjen kockore.

Prodigy ka një gamë të gjërë aplikacionesh që e ndihmojnë mjekun në punën e tij. Mundësia për të vënë në zbatim këtë gamë të gjërë aplikacionesh e bën këtë paisje unike për diagnostikimin sa më të saktë të patologjive që kanë të bëjnë me metabolizmin kockor.