Intermedica sponsor në Konferencën me temë “Të rejat në Menaxhimin e Insufiçiencës Kardiake Akute”, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Kardiologjisë. Në këtë konferencë u prezantua programi që ka për qëllim njohjen e aspekteve më të reja të menaxhimit të insufiçiencës kardiake akute.