Urologji

SYSMEX UC 1000

 

Analizatori kimik Sysmex UC-1000 është një paisje gjysmë automatike e cila përdor stripet urinare për analizim, duke u integuar me vendin e punës ku kryhen analizat.

 

 

 

SYSMEX UC 3500

Sysmex i ri UC-3500, është një analizator plotësisht i automatizuar i kimisë së urinës që ofron vlerë veçanërisht të lartë klinike.

Gjithë sekuenca, duke filluar nga aspirimi i mostrës, deri te krahasimi i ngjyrave dhe rezultati përfundimtar i rezultateve është plotësisht automatik. Përveç pesë parametrave të sistemit, 11 parametrat e shiritit të provës përfshijnë mikroalbuminën dhe kreatininën.

Falë sensorit të ri CMOS, pajisja dallon ngjyrat anormale midis RBCs dhe hemoglobinës dhe falë metodës së matjes së refraktometrisë, ajo gjithashtu ofron rezultate të sakta përsa i përket gravitetit specifik dhe vrenjtësisë. Analizatori është gjithashtu i shpejtë dhe në gjendje të përpunojë 276 mostra në orë.

 

 

SYSMEX UF 4000

Testet kryhen me dy lloje stripesh të ndryshme, me 10 ose 12 parametra. Stripi me 12 parametra mat dhe mikroalbuminën dhe kreatininën. Stripet mund të përdoren për interpretim manual, ku në shishen e stripeve gjendet një grafik i ngjyrave. Sistemi gjithashtu mund të diferencojë rruazat e kuqe të gjakut nga hemoglobina e lirë.