SYSMEX XS-1000i

Seria XS-1000i e prezantuar nga Sysmex përfaqëson teknologjinë më të fundit në fushën e Hematologjisë, për laboratorë të vegjël dhe të mesëm me një gamë prej 50-70 analizash në ditë.

Parimi i matjes Flouoresence Flow Cytrometry (Citometria e fluoreshencës rrjedhëse) rrit mundësinë analitike duke mos bërë kompromis në lidhje me rezultatet.

Avantazhet kryesore që e dallojnë Cobas Sysmex XS-1000i nga aparaturat e tjera janë:  

  • I saktë dhe efikas;
  • Performancë e qëndrueshme;
  • Aftësi diagnostikuese efektive duke përdorur citometrinë e fluoreshencës rrjedhëse;  
  • Përdorimi i një sistemi  barkodi efektiv;
  • I lehtë në përdorim.