STAGO STart®

STart është i vetmi analizator gjithëpërfshirës semi automatik që ofron një metodologji të vërtetë mekanike me Sistemin e Detektimit të Lirë të Vizositetit (VDS) pa ndërhyrje të Stago.

Ideale për volum të ulët pune ose si një zgjidhje perfekte për back-up për sisteme optike plotësisht të automatizuara që kërkojnë një metodë alternative për mostra të vështira. STart është një zgjidhje e besueshme me një menu të gjërë testimi për të gjitha analizat e koagulimit, nga rutina deri në analizat e specializuara.