IMAZHERI

1. EKO ABDOMINALE

2. EKO GJIRI

3. EKO DOPPLER

4. EKO E INDEVE TË BUTA

5. EKO TRANSFONTANELARE

6. EKO E ARTIKULACIONIT KOKSOFEMORAL

7. EKO TESTIKULARE

8. EKO TRANSREKTALE

9. EKO TRANSVAGINALE

 

KARDIOLOGJI

 

1. EKOGRAFI E ZEMRËS

2. STRESS TEST (PROVA USHTRIMORE)

3. HOLTER RITMI

4. HOLTER TENSIONI

KARDIOLOGJI

 

1. EKOGRAFI E ZEMRËS

2. STRESS TEST (PROVA USHTRIMORE)

3. HOLTER RITMI

Qëndroni në kontakt me ne