SHËRBIMET

DIAGNOSTIKA NË NJË QENDËR TË VETME

IMAZHERI

EKOT

1. EKO ABDOMINALE

2. EKO GJIRI

3. EKO DOPPLER

4. EKO E INDEVE TË BUTA

5. EKO TRANSFONTANELARE

6. EKO E ARTIKULACIONIT KOKSOFEMORAL

7. EKO TESTIKULARE

8. EKO TRANSREKTALE

9. EKO TRANSVAGINALE

KARDIOLOGJI

EKOT

1. EKOGRAFI E ZEMRËS

2. STRESS TEST (PROVA USHTRIMORE)

3. HOLTER RITMI

4. HOLTER TENSIONI

Qëndroni në kontakt me ne