RX DAYTONA PLUS RANDOX

Analizator biokimik plotësisht i automatizuar me performancë të pakonkurrueshme.

Ky analizator përfshin gamën lider të analizave botërore. RX daytona + kryen një gamë të gjerë të analizave të kimisë klinike të rutinës si dhe analiza më të vecanta, proteinat specifike, lipidet, medikamentet terapeutike, antioksidantët, testimet diabetike si dhe testimet veterinare.

RX daytona + është një platformë plotësisht e automatizuar që ofron një nivel të lartë saktësie dhe besueshmërie.