Pyetësori

PYETËSOR PËR PACIENTËT

Misioni i Laboratorit Intermedica është ofrimi i shërbimit të cilësisë më të lartë për pacientët tanë.

Për të na ndihmuar të përmirësojmë vazhdimisht këtë shërbim, jeni të lutur të dedikoni pak nga koha e juaj për plotësimin e këtij pyetësori.

Ju falenderojmë për kohën dhe dëshirën për të ndarë opinionin dhe eksperiencën tuaj me ne.

TE DHENA PERSONALE

 

SI E VLERËSONI SHPEJTËSINË E SHËRBIMIT NË LABORATOR?

  • *Jepni pikët nga 0 (shumë keq) në 5 (ekselent).
 

SHËRBIMET E LABORATORIT

 

VLERËSIMI I PËRGJITHSHËM

 

VERIFIKIMI