Koagulimi

STA COMPACT MAX®

 

Stago Compact Max është një analizator plotësisht i automatizuar, i ndërtuar në platformën më të besueshme në industri. Me një menu të zgjeruar të testeve, Compact Max është një analizator me efikasitet të lartë, cka e bën një sistem të përsosur për laboratorët me kapacitet të mesëm. Metoda unike e sistemit të menaxhimit të mostrave ofron përpunim të shpejtë të mostrave STAT pa ndikim në kohën e nevojshme për nxjerrjen e rezultatit nga instrumenti. Me 96 pozicione të mostrës dhe 45 pozicione të reagentit, Compact Max e menaxhon me lehtësi ngarkesën e punës me ndërhyrje minimale nga operatori.

 

 

 

STAGO STart®

STart është i vetmi analizator gjithëpërfshirës semi automatik që ofron një metodologji të vërtetë mekanike me Sistemin e Detektimit të Lirë të Vizositetit (VDS) pa ndërhyrje të Stago. Ideale për volum të ulët pune ose si një zgjidhje perfekte për back-up për sisteme optike plotësisht të automatizuara që kërkojnë një metodë alternative për mostra të vështira. STart është një zgjidhje e besueshme me një menu të gjërë testimi për të gjitha analizat e koagulimit, nga rutina deri në analizat e specializuara.

 

 

Coatron A6 plus – TECO INSTRUMENTS

Analizator gjerman plotësisht i automatizuar, i cili mat parametrat e kontrollit të koagulimit në gjak.

Modeli më i ri nga seria Coatron A siguron një besueshmëri dhe saktësi të lartë në matjen e parametrave të koagulimit. Aparati i design-uar për laboratorë me fluks të lartë pune siguron një optimizim të punës.