Kimia Klinikike

COBAS® 6000

Laboratorët moderne kanë si sfidë kryerjen në standarte të larta të shërbimit laboratorik me më pak burime. Ata përballen me presionin e vazhdueshëm për të ulur kostot operative, ndërsa aspirojnë për të zhvilluar biznesin e tyre në fusha të reja.

 

Roche prezanton Cobas® 6000 si produkt bazë për të përmbushur kërkesat e një laboratory ose për të përballuar rritjen e tyre. Ky produkt diagnostikon edhe monitoron aplikimet e një laboratori profesional. Meqënëse çdo pacient kërkon një kujdes të individualizuar, ashtu edhe secili laborator është unik.

Me modularin Cobas® 6000, Roche ka zhvilluar një platformë të konceptuar për të ofruar zgjidhje të individualizuara në bazë të një arkitekture të përbashkët të hapsirës dhe kërkesave. 

 

COBAS® C 111

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm. Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Besueshmëria maksimale në rezultatet e marra dhe  konsum minimal reagentesh. Shumë i lehtë në perdorim falë ekranit të tij me prekje dhe një programi shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal. Mundësi menaxhimi i të dhënave me anë të ndërfaqes me kompjuter. 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash. Mund të analizojë serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.

 

 

COBAS® INTEGRA 400 Plus

Analizatori më i mirë në fushën e analizave bio-kimike për laboratorë të vegjël dhe të mesëm. Optimal për një fluks pune prej 30 raste në ditë. Besueshmëria maksimale në rezultatet e marra dhe  konsum minimal reagentesh. Shumë i lehtë në perdorim falë ekranit të tij me prekje dhe një programi shumë të kuptueshëm pas një trajnimi minimal. Mundësi menaxhimi i të dhënave me anë të ndërfaqes me kompjuter. 27 pozicione për mbi 14 lloje të ndryshme analizash. Mund të analizojë serum, plazmë, urinë dhe gjak komplet.

 

 

EXIAS Elektrolitmetër

Analizori EXIAS e|1 është një sistem elektrolit i destinuar për matjet in vitro të Na +, K +, Cl-, Ca2 + si dhe pH dhe Hct, në gjakun total, serumin dhe plazmën.

Saktësia e lartë, lehtësia e përdorimit dhe sistemi pa nevojë mirëmbajtje nënvizojnë performancën funksionale dhe të jashtëzakonshme të këtij analizatori.

 

 

RX DAYTONA PLUS RANDOX

Analizator biokimik plotësisht i automatizuar me performancë të pakonkurrueshme.

Ky analizator përfshin gamën lider të analizave botërore. RX daytona + kryen një gamë të gjerë të analizave të kimisë klinike të rutinës si dhe analiza më të vecanta, proteinat specifike, lipidet, medikamentet terapeutike, antioksidantët, testimet diabetike si dhe testimet veterinare.

RX daytona + është një platformë plotësisht e automatizuar që ofron një nivel të lartë saktësie dhe besueshmërie.