Intermedica sponsor në Konferencën “Konferenca e XII-të Hemopatitë Malinje”.
Intermedica mbështet Shoqatën Shqiptare të Hematologjisë, në realizimin e konferencës mbi hemopatitë malinje, ku theksi u vendos në diagnostikimin gjentik të këtyre patologjive.

Data, 31 tetor 2017