Infarkti i Miokardit me ngritje të ST

Infarkti i Miokardit me ngritje të ST

Intermedica sponsor në Konferencën e XXI-të vjetore të Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë, me pjesëmarrje ndërkombëtare, “Infarkti i Miokardit me ngritje të ST”. Intermedica prezanton algoritmin e diagnostikimit të gradës së Insufiçencës Kardiake nëpermjet matjes së...
Konferenca e XII-të Hemopatitë Malinje

Konferenca e XII-të Hemopatitë Malinje

Intermedica sponsor në Konferencën “Konferenca e XII-të Hemopatitë Malinje”. Intermedica mbështet Shoqatën Shqiptare të Hematologjisë, në realizimin e konferencës mbi hemopatitë malinje, ku theksi u vendos në diagnostikimin gjentik të këtyre patologjive. Data, 31...
8th South East European Conference on Chemotherapy and infection

8th South East European Conference on Chemotherapy and infection

Intermedica sponsor në Konferencën “8th South East European Conference on Chemotherapy and infection”. Në këtë konferencë Intermedica paraqitet me inovacionin dhe risinë më të fundit, atë të testimit të SST-ve me metodën PCR – Real Time sasiore. Durres, Premium Peach...