Osteoporoza dhe Osteoartriti në Shëndetin Kockor

Osteoporoza dhe Osteoartriti në Shëndetin Kockor

Intermedica, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit Publik Sarandë, organizoi Konferencën me temë “Osteoporoza dhe Osteoartriti në Shëndetin Kockor”. Konferenca organizuar në qytetin e Sarandës, kishte si qëllim prezantimin e protokollove lidhur me parandalimin,...
Expo Medical Albania

Expo Medical Albania

Intermedica, pjesë e Edicionit të parë të Expo Medical Albania, organizuar në datat 25, 26 dhe 27 tetor 2018 në Pallatin e Kongreseve. Panairi më i madh shëndetësor në Shqipëri, organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, Ministria e Shëndetësisë dhe...
Të rejat në Menaxhimin e Insufiçiencës Kardiake Akute

Të rejat në Menaxhimin e Insufiçiencës Kardiake Akute

Intermedica sponsor në Konferencën me temë “Të rejat në Menaxhimin e Insufiçiencës Kardiake Akute”, organizuar nga Shoqata Shqiptare e Kardiologjisë. Në këtë konferencë u prezantua programi që ka për qëllim njohjen e aspekteve më të reja të menaxhimit të insufiçiencës...
Kongresi i Parë i Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës

Kongresi i Parë i Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës

Intermedica sponsor në Kongresin e Parë të Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës, organizuar në Prishtinë në datat 13-14 shtator. Ky Kongres me pjesëmarrje ndërkombëtare, do të trajtojë tema të rëndësishme në fushën e Biokimisë Klinike, si menaxhimin e cilësisë...