Intermedica, në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetit Publik Sarandë, organizoi Konferencën me temë “Osteoporoza dhe Osteoartriti në Shëndetin Kockor”.

Konferenca organizuar në qytetin e Sarandës, kishte si qëllim prezantimin e protokollove lidhur me parandalimin, vlerësimin e rrezikut, diagnozën dhe trajtimin e osteoporozës dhe osteoartritit.