Intermedica sponsor në Kongresin e Parë të Shoqatës së Biokimistëve Klinik të Kosovës, organizuar në Prishtinë në datat 13-14 shtator.

Ky Kongres me pjesëmarrje ndërkombëtare, do të trajtojë tema të rëndësishme në fushën e Biokimisë Klinike, si menaxhimin e cilësisë në laborator, harmonizimin dhe standartizimin e praktikave laboratorike, sëmundjet infektive, metodat bashkëkohore, etj.