Intermedica mbështet Shoqatën Shqiptare të Gastroenterologji-Hepatologjisë në organizimin e Konferencës së XIX-të Kombëtare, në të cilën u prezantuan testet më të fundit që do ti vijnë në ndihmë mjekëve gastrohepatologë për diagnostikimin e saktë të patologjive të ndryshme.

Tiranë, 31 Mars 2018.