Intermedica sponsor në Konferencën e XXI-të vjetore të Shoqatës Shqiptare të Kardiologjisë, me pjesëmarrje ndërkombëtare, “Infarkti i Miokardit me ngritje të ST”.

Intermedica prezanton algoritmin e diagnostikimit të gradës së Insufiçencës Kardiake nëpermjet matjes së nivelt të Pro-BNP.

16 dhjetor 2017