Intermedica mbështet organizimin e Kongresit Ndërkombëtar “Advances in Obstetrics, Gynecology and Ultrasound”.

Ky Kongres ka për qëllim të sigurojë një forum me studiues dhe klinicistë të njohur nga vende të ndryshme të botës, për të këmbyer praktika dhe ide novative, si dhe për t’u njohur me të rejat e fundit në fushën e obstetrikës, gjikenologjisë dhe ekografisë.