Intermedica sponsor në Konferencën “Kongresi i V-të Ndërkombëtar i Shoqatës të
Obstetrikë-Gjinekologjisë”, organizuar pranë Akademisë së Shkencave të Shqipërise.
Në këtë Konferencë u promovua Testimi Prenatal Jo-invaziv i gjeneratës së re,
Veracity Test dhe Harmony Prenatal Test.